Ponte

Graag informeren wij u met behulp van deze site over de dienstverlening die PONTE u te bieden heeft op het gebied van:

  • opleiding en training;
  • bedrijfspsychologisch onderzoek;
  • coaching;
  • medewerkerstevredenheidsonderzoek;
  • hoogbegaafdheid

Wij hebben getracht onze dienstverlening zo helder mogelijk uit een te zetten, maar er blijven altijd vragen, waar u via de website geen antwoord op kunt vinden. In dat geval verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier, elders op deze website.

Zodra wij uw vraag ontvangen hebben, zullen wij op de door u gewenste manier contact met u opnemen. Tot slot, voordat u binnen treedt op onze website, hechten wij er aan u te wijzen op een belangrijk aspect van de PONTE organisatie dat van essentieel belang is met het oog op de kwaliteit van de te leveren diensten:

PONTE kent een drietal hoofdactiviteiten

1. Opleiding & Training

Het opleidings- & trainingsaanbod van PONTE biedt een breed scala aan mogelijkheden op het gebied van leidinggeven en management. Of het nu gaat om SW-organisaties, het reguliere bedrijfsleven of overheidsinstanties, met meer dan 20 jaar ervaring biedt onze inbreng een duidelijke meerwaarde.

Wij hebben de onderwijskundige ‘know how’ in huis om specifieke opleidingswensen van een bedrijf te vertalen in een maatwerktraject. Graag gaan wij dan ook een oriënterend gesprek aan met bedrijven die nog geen ervaring met onze dienstverlening hebben. Of het nu gaat om een standaard of bedrijfsspecifieke opleidingsvraag of een MedewerkersTevredenheids-Onderzoek.

2. Assessment Center

Wanneer u vragen heeft in het kader van loopbaanontwikkeling, alsmede bij sollicitatie- en promotieprocedures ter bepaling van de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie, kan een assessment u hierbij helpen. PONTE adviseert reeds meer dan 20 jaar verschillende gemeenten en (non-profit)organisaties bij dergelijke vraagstukken.

Van ons bureau wordt verwacht, dat het een advies uitbrengt met betrekking tot de vraag welke toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden een medewerker heeft, of in hoeverre de capaciteiten en vaardigheden van de (toekomstige) werknemer in overeenstemming zijn met de eisen van de functie.

3. Hoogbegaafdheid

Al meer dan 10 jaar houden wij ons specifiek bezig met onderzoek en begeleiding van hoogbegaafde kinderen/(jong)volwassenen en is uitgegroeid tot een landelijk opererend expertise centrum op het gebied van diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafden.

Wij organiseren meerdere professionele plusklassen, waar hoogbegaafde kinderen terecht kunnen, in een omgeving waar de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat. Recentelijk is in samenwerking met het Science Centre (TU Delft) een plusklas in Delft gestart. Onder het label PONTE PLUS bieden wij professionele plusklassen aan aan school(besturen). Zie voor meer informatie: www.hoogbegaafd.nu